Rss

Crtež (Drawing)

Skica. Olovka na tintnom tisku u boji, 27 × 18 cm, 2018
Ovaj crtež je napravljen na jednoj od prvih slika W. 01, printanom na kućnom pisaču. Otkriva kako hibridnost prožima seriju WOMBS od njenihranih faza. Na crtežu su tekuće bijele linije povezane s vantjelesnim organom i ispunjavaju prostor oko njega na način koji podsjeća na krvne žile, ali i na korijenje nekih biljnih vrsta.
U Pevereninom radu, umjetnička djela vise i suspendirana su bez okvira, kao u primjerima Works on Paper (2011.-2015.), Lymph (2016.), Eingeweide (Donnarumma X Pevere 2018.) Skin Studies (2018.). Suprostavljanje okvirima i odbijanje postolja istovremeno su estetski i politički iskaz.
Bijele crte / krvne žile / zračni korijeni na ovom crtežu evoluirat će u nadstrešnicu cijevi W .01 i vantjelesni organ koji se hvata za strop, W. 02.

Sketch. Pencil on inkjet color print, 27×18 cm, 2018
This drawing was made on one of the first pictures taken of W. 01, printed on a home printer. It reveals how hybridity permeates the series form it early stages. In the drawing, fluid white lines are connected to the extra-bodily organ and fill the space around it a way that reminds blood vessels, but also areal roots of certain plant species. In Pevere’s work, art pieces hang and are suspended with no frame, such as in Works on Paper (2011-2015), Lymph (2016), Eingeweide (Donnarumma X Pevere 2018) Skin Studies (2018). Defying frames and refusing pedestals is simultaneously an aesthetic and political statement. The white lines / blood vessels / aereal roots in this drawing will evolve into the tubing canopy of W .01 and the extra-bodily organ, gripping to the ceiling, of W. 02. 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Univerzalnog Istraživačkog instituta UR. // The project is co-financed by the European Union from the European Social Fund. The content of this subpage is the sole responsibility of the Univerzalni istraživački Institut UR.