Rss

Info publikacija o rezultatima projekta Dubrovnik Postmodern

.

.

.

.

.

This image has an empty alt attribute; its file name is dubrovnik-postmodern-lenta.png

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Univerzalnog Istraživačkog instituta UR.