Rss

Mikroskop / The Microscope

Mikroskop nudi pogled u intimni život hibridne stanične kulture smještene u instalaciji W .02: umjetničine epitelne stanice rodnice i matične stanice jaja puževa. Hibridna kultura prikazuje ples dva organizma – čovjeka i puža – na staničnoj razini.

The microscope offers a view into the intimate life of the hybrid cell culture hosted in W .02:  the artist’s vaginal epithelial cells and slug egg stem cells. The hybrid culture stages a dance of two organisms – human and slug – at a cellular level.  


Projekt Dubrovnik Postmodern je sufinanciran u sklopu poziva UP.02.1.1.14 Umjetnost i kultura online bespovratnim sredstvima u ukupnom iznosu od 462.378,36 kn, od čega je 393.021,61 kn sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, a 69.356,75 kn iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Univerzalnog istraživačkog instituta UR.

This image has an empty alt attribute; its file name is dubrovnik-postmodern-lenta.png
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Univerzalnog Istraživačkog instituta UR.