Rss

Mikroskop / The Microscope

Mikroskop nudi pogled u intimni život hibridne stanične kulture smještene u instalaciji W .02: umjetničine epitelne stanice rodnice i matične stanice jaja puževa. Hibridna kultura prikazuje ples dva organizma – čovjeka i puža – na staničnoj razini.

The microscope offers a view into the intimate life of the hybrid cell culture hosted in W .02:  the artist’s vaginal epithelial cells and slug egg stem cells. The hybrid culture stages a dance of two organisms – human and slug – at a cellular level.  

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Univerzalnog Istraživačkog instituta UR. // The project is co-financed by the European Union from the European Social Fund. The content of this subpage is the sole responsibility of the Univerzalni istraživački Institut UR.