Rss

W 0.1

The non/living installation W .01 features hanging organ-like scientific glassware hosting biofilm-producing bacterial colonies. Its culture medium is infused with hormones metabolites and residues extracted from artist’s urine by re-staging scientific methods.

________________________________________________________________________________________________

Instalaciju W.01 čini staklena skulptura od znanstvenog posuđa nalik organima u kojem se nalaze kolonije bakterija koje proizvode biofilm – svojevrsni mikrobni ekvivalent živom staničnom tkivu. Biofilm raste i hrani se medijem ispunjenim metabolitima kontracepcijskih hormona otpuštenim iz tijela umjetnice.


Projekt Dubrovnik Postmodern je sufinanciran u sklopu poziva UP.02.1.1.14 Umjetnost i kultura online bespovratnim sredstvima u ukupnom iznosu od 462.378,36 kn, od čega je 393.021,61 kn sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, a 69.356,75 kn iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Univerzalnog istraživačkog instituta UR.

This image has an empty alt attribute; its file name is dubrovnik-postmodern-lenta.png
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Univerzalnog Istraživačkog instituta UR.