Rss

W 0.1

The non/living installation W .01 features hanging organ-like scientific glassware hosting biofilm-producing bacterial colonies. Its culture medium is infused with hormones metabolites and residues extracted from artist’s urine by re-staging scientific methods.

________________________________________________________________________________________________

Instalaciju W.01 čini staklena skulptura od znanstvenog posuđa nalik organima u kojem se nalaze kolonije bakterija koje proizvode biofilm – svojevrsni mikrobni ekvivalent živom staničnom tkivu. Biofilm raste i hrani se medijem ispunjenim metabolitima kontracepcijskih hormona otpuštenim iz tijela umjetnice.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Univerzalnog Istraživačkog instituta UR. // The project is co-financed by the European Union from the European Social Fund. The content of this subpage is the sole responsibility of the Univerzalni istraživački Institut UR.