Rss

W 0.3

In the photographic series W. 03, a slug named Branko is a hermaphroditic ally in the exploration of possible hormonal bonds. In the performance, the artist was lying on the floor while Branko slid on her back in a silent interplay of mucus, skin texture, bones, cavities.

________________________________________________________________________________________________

U seriji fotografija W.03, puž po imenu Branko hermafroditski je saveznik u istraživanju mogućih hormonskih veza čovjeka i puža. U izvedbi umjetnice Branko klizi po njenim leđima u tihoj interakciji sluzi, teksture kože, kostiju i šupljina.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Univerzalnog Istraživačkog instituta UR. // The project is co-financed by the European Union from the European Social Fund. The content of this subpage is the sole responsibility of the Univerzalni istraživački Institut UR.