Rss

W 0.3

In the photographic series W. 03, a slug named Branko is a hermaphroditic ally in the exploration of possible hormonal bonds. In the performance, the artist was lying on the floor while Branko slid on her back in a silent interplay of mucus, skin texture, bones, cavities.

________________________________________________________________________________________________

U seriji fotografija W.03, puž po imenu Branko hermafroditski je saveznik u istraživanju mogućih hormonskih veza čovjeka i puža. U izvedbi umjetnice Branko klizi po njenim leđima u tihoj interakciji sluzi, teksture kože, kostiju i šupljina.


Projekt Dubrovnik Postmodern je sufinanciran u sklopu poziva UP.02.1.1.14 Umjetnost i kultura online bespovratnim sredstvima u ukupnom iznosu od 462.378,36 kn, od čega je 393.021,61 kn sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, a 69.356,75 kn iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Univerzalnog istraživačkog instituta UR.

This image has an empty alt attribute; its file name is dubrovnik-postmodern-lenta.png
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Univerzalnog Istraživačkog instituta UR.