Rss

Upoznajte naše rezidentne Black Clinic 3.0 umjetnike!

GAIA RADIĆ

Gaia Radić (Pula, 2001.) mlada je novomedijska umjetnica koja primarno djeluje u području računalne grafike i 3D modeliranja. Trenutno paralelno studira arhitekturu u Ljubljani, te kiparstvo na Akademiji u Rijeci. U svojoj praksi istražuje i propituje korelaciju mentalnog, virtualnog i fizičkog prostora. U sklopu rezidencije Black Clinic 3.0 razvija prvi dio rada iz ciklusa Babilonski viseći “vrtovi” u kojemu na spekulativan način obrađuje drevnu arhitekturu i njezinu botaniku, te ju kroz apstrahirane prikaze prevodi u kibernetički 3D prostor. Koncept se realizira u formi pojedinačnih 3D objekata s personaliziranim audiovizualnim karakteristikama koji služe kao virtualna sinteza drevnog svijeta sa suvremenom tehnologijom.

2. SARA ŽIŽIĆ & ANTE ŠARIĆ

Sara Žižić je studentica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu. Ante Šarić je student Građevinskog fakulteta u Splitu. Oboje smatraju da sama bit studiranja nije samo odlaženje na predavanja i polaganje ispita, već da studenti imaju odgovornost pridonijeti općem dobru društva što ih je i motiviralo da se prijavu na ovu rezidenciju. Nadamo se da ćete svojim raspoloženjem obojiti njihov projekt!

Projekt Dubrovnik Postmodern je sufinanciran u sklopu poziva UP.02.1.1.14 Umjetnost i kultura online bespovratnim sredstvima u ukupnom iznosu od 462.378,36 kn, od čega je 393.021,61 kn sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, a 69.356,75 kn iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

This image has an empty alt attribute; its file name is dubrovnik-postmodern-lenta.png
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Univerzalnog Istraživačkog instituta UR.